/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

V obci Rohrbach, tak sa volala naša obec v časoch Rakúsko –Uhorska, vznikol dobrovoľný hasičský zbor v roku 1882. Sídlom zboru sa stala stará budova postavená pri potoku, ktorá slúžila ako zbrojnica ale aj ako strážnica kde boli vykonávané strážne služby. Výzbroj tvorila zakúpená ručná striekačka, voz s dreveným sudom na vodu, rebríky, krompáče, vidly, vedrá na vodu a aj trhacie háky. Výstroj vtedajšieho hasičského spolku bol opasok, prilba a svoje šaty, ktoré sa v tej dobe nosili. V neskorších rokoch sa situácia zmenila keď si dali ušiť rovnošaty. Rovnošaty pozostávala z prilby, koženej čapice, sekerky.
Prvé praktické skúsenosti dostávali začiatočníci od skúsených hasičských zborov, od ktorých bol pozvaný cvičiteľ, ktorý naučil ovládať striekačku a ďalšie povinnosti pri záchrane a boji s ohňom. Cvičenie bolo vždy v nedeľu po obede na pasienku u vody.V roku 1882 bola aj organizovaná samaritánska činnosť, ktorá mala za úlohu v prípade zranenia poskytnúť pomoc. Disciplína u hasičov bola dobra a každý jej člen sa snažil plniť úlohy zodpovedne. Podľa štatútu obce bol povinný každý obyvateľ, ktorý vlastnil konský záprah, poskytnúť ho na presun striekačky a suda z vodou. Oznámenie, že vznikol požiar sa dávalo zvonením na kostole alebo na zvonici. Obecné zastupiteľstvo zriadilo pre nočnú službu nočného hlásnika, ktorý obchádzal obec a oznamoval hlásnou trúbou hodiny a doplňoval spevom :

Odbila desiatá hodina, chváľ každý duch hospodína, ochraňuj svetlo oheň, aby nebol ľudom škoden.
 
V súčasnosti je historická striekačka používaná pri obecných slávnostiach ako súčasť ukážky histórie obce a DHZ sa s ňou zúčastňuje aj súťaží historických striekačiek kde patrí medzi tie najstaršie.Koniec I. svetovej vojny a rozpad monarchie bol významným medzníkom aj pre požiarnu ochranu na Slovensku. Po vojne bol založený Zväz československého hasičstva a neskorej aj Zemská hasičská jednota na Slovensku a následne aj Okresná hasičská jednota v Malackách. Ďalším významným obdobím bolo obdobie po II. svetovej vojne kedy dozor nad DHZ prevzalo MNV a ministerstvo vnútra zriadilo Krajské a Okresné veliteľstva požiarnej ochrany.
 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
164
Čítanosť článkov
601995

Náhodný obrázok