/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

ZÁKON NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších
                                                 predpisov

                        SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Evidencia obyvateľov, Matrika, Overovanie listín.

Osvedčenie podpisu............................................................................ 1,50 €
Osvedčenie listiny 1 strana................................................................ 1,50 €
Vystavenie duplikátu matričného dokladu......................................  5,00 €
Potvrdenie o nevydávaní osvedčenia opravnej
spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine............................. 0,00 €
Zmena priezviska maloletých detí..................................................  33,00 €
Zmena mena a priezviska hanlivého................................................ 3,00 €
Zmena priezviska po rozvode manželstva na predošlé
priezvisko po trojmesačnej lehote.................................................. 99.50 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok..........................................  1,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR........................... 16,50 €
Uzavretie manželstva iným matričným úradom
ako je príslušný MÚ medzi štátnymi občanmi SR.......................... 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným MÚ medzi štátnym občanom SR a cudzincom.......... 33,00 €
Uzavretie manželstva s cudzincom.................................................   66,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenú dobu........................................ 16,50 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti............... 66,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami........................................ 165,50 €
Apostila vydáva ObÚ..........................................................................      6,50 €
Žiadosti o výpis z registra trestov........................................................  1,50 €
k žiadosti treba doložiť kolok 4,00€

Stavebné oddelenie




ZMENA POPLATKU PRI VYBAVENÍ RYBÁRSKEHO LÍSTKA OD 01.10.2012
TÝŽDENNÝ:      1,50 €
MESAČNÝ:       3,00 €
ROČNÝ:            7,00 €
TROJROČNÝ:  17,00 €

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
164
Čítanosť článkov
601996

Náhodný obrázok