/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

Obec Rohožník je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Obec Rohožník
Sídlo: Obecný úrad, Školské nám 406/1, 906 38 Rohožník
Štatutárny zástupca: starosta obce  Mgr. Peter Švaral
IČO: 00309923

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:
  • Nadlimitné zákazky
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 44 zákona
  • Podlimitné zákazky
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 44 zákona
  • Elektronické aukcie
  • Výzvy a oznamy

Za stránku zodpovedá : Bc Mária Kožuchová

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
164
Čítanosť článkov
602008

Náhodný obrázok