Poplatky za prenájom KD :
 
Poplatky v Kultúrnom dome  –  krátkodobé prenájmy
Záloha Občania s trvalým pobytom v Rohožníku Občania bez trvalého pobytu v Rohožníku  
Malá sála, kuchyňa,bar 50,-€ /150,-€ 100,-€/300,-€  
Veľká sála, malá sála, kuchyňa, bar 100,-€/300,-€ 220,-€/660,-€  
       
Nájom pre spoločenské organizácie v obci Rohožník Nájom pre spoločenské organizácie mimo obce Rohožník
Schôdze 0,-€ Schôdze  
Plesy, zábavy 166,-€ + EPO Plesy, zábavy  
       
Nájom víkend – občania s trvalým pobytom v Rohožníku Nájom víkend – občania bez trvalého pobytu v Rohožníku
Malá sála 75,-€ + EPO/ Z 150,-€ Malá sála 150,-€ + EPO/ Z 300,-€
Veľká sála 150,-€+ EPO/ Z 300,-€ Veľká sála 330,-€ + EPO/ Z 660,-€
       
Nájom počas týždňa - občania s trvalým pobytom v Rohožníku Nájom počas týždňa - občania bez trvalého pobytu v Rohožníku
Malá sála 25,-€ + EPO/Z 50,-€ Malá sála 50,-€ + EPO / Z 100,-€
Veľká sála 50,-€ + EPO/Z100,-€ Veľká sála 110,-€+ EPO / Z 220,-€
       
Prezentácia 10,-€/hod.    
Predajcovia 166,-€/deň    
Kar občania 10,-€    
POZNÁMKA      
Energia podľa odpočtu  EPO Zálohu treba zaplatiť 3 dni pred akciou !!!